شاخه دانشجویی- حمایت ستاد توسعه زیست فناوری از برنامه شاخه دانشجویی انجمن بیوتکنولوژی
حمایت ستاد توسعه زیست فناوری از برنامه شاخه دانشجویی انجمن بیوتکنولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/22 | 
ستاد توسعه زیست فناوری با اهمیت دادن به موضوع کارآفرینی و ترویج این فرهنگ سمینار « آشنایی با زیست بوم کارآفرینی » را که در روز چهارشنبه مورخ ۹۸.۲.۱۱ برگزار گردید را پوشش خبری داده است، لازم به ذکر است که در این همایش جناب آقای دکتر تولایی، عضو گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری نیز حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند.

 
نشانی مطلب در وبگاه شاخه دانشجویی:
http://iribs.org/find.php?item=2.146.376.fa
برگشت به اصل مطلب